Oslo 2022

Vi vil ha OL og Paralympics i 2022

Les mer →

#trenilag

Bli med og bli inspirert

Les mer om kampanjen →

Lov

Lov, forskrifter og bestemmelser

Gå til lovsidene →

Funkisidrett

Idrett for funksjonshemmede

Les mer... →

Idrettsstyret har i løpet av det siste året fattet vedtak som omhandler proffbokseloven, og gitt høringsuttalelse til  Kulturdepartementet i forslag om oppheving av lov om forbud mot profesjonell boksing og til endring av forskrift om organisert kampaktivitet som tillater knockout.

Følgende resolusjon vedrørende moms og idrettsanlegg ble enstemmig vedtatt på idrettskretsledermøtet søndag 14. september.

Til nyhetsarkiv
 
 
Olympiatoppen
Spis smart
 
Olympiatoppen
 
Momskompensasjon
 
Min idrett

© 2009 - Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven). Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norges idrettsforbund.