- Økonomi og regnskap

Utskriftsvennlig visning
Tips en venn
 

Økonomi og regnskap (4 t)

Kurset vil gi deg mer kompetanse innen regnskaps- og revisjonsbestemmelser, økonomistyring og offentlige lover og regler, grunnleggende bokføring og norsk standard kontoplan

 Dette vil du lære mer om i kurset:

 • Budsjett
 • Moms: Refusjonordninger for idretten
 • Lønn, honorar, godtgjørelse
 • Fond til idrettsutøvere og pengepremier
 • Gaver til idrettslag med skattefradrag for giver
 • Lotteri og polititillatelser
 • Minimumskrav til regnskapsprogram
 • Økonomi i prosjekter
 • Rutiner og kontrolltiltak
 • Ressursbank for økonomistyring i idrettslag
 • Økonomisk "vær varsom plakat"
 • Regnskap med balanselære, kontosystemet og kontoplan
 

© 2009 - Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven). Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norges idrettsforbund.